Framgia's Blog

framgia, Inc.

  • Tạo vertical testcase bằng tool PictMaster
  • Tạo vertical testcase bằng tool PictMaster
Latest Blogs
Popular Posts
Recommended

Latest Blogs

ajax-loader

Tìm hiểu về Optional trong Swift

Trong bài viết này, người viết xin giới thiệu về Optional, một khái niệm mới trong ngôn ngữ lập trình Swift. Với việc sử dụng optional, ngôn ngữ Swift được Apple giới thiệu là ngôn ngữ “an toàn” hơn so với ngôn ngữ Objective-C trước đó 1. Overview Trong Swift, khi khởi tạo các biến,… Read More

Ứng dụng Alarm Clock với android

Screen Shot 2014-11-20 at 10.25.15 AM

Ứng dụng AlarmClock với Android (phần 1) Mục tiêu đạt được 1 ứng dụng hoàn chỉnh trên android, với tác dụng đánh thức người dùng bằng âm thanh, hình ảnh với thời gian định sẵn. Resource trên github: https://github.com/MuiNV54/AlarmClock Tổng quan về ứng dụng đồng hồ báo thức Ứng dụng đồng hồ báo thức khá… Read More

Luận về UI trên smartphone: làm theo tất cả những gì user và khách hàng yêu cầu, 99% sẽ dẫn đến việc phá tan tành một ứng dụng

kusoapp13

Nguồn :  http://fladdict.net/blog/2013/08/client-user-request.html Người dịch : Phan Hoàng Minh Việc liên tục làm theo những yêu cầu dựa vào cảm quan của khách hàng, cấp trên hay user sẽ khiến 1 ứng dụng trên smartphone trở thành đồ bỏ đi, mặc dù những yêu cầu đó là hợp lí đi chăng nữa. Tại sao lại… Read More

Tìm hiểu về revive adserver (Part 2)

008

Trong phần này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kĩ hơn về từng thành phần trong revive adserver 1.Advertiser Advertiser là chủ thể sở hữu những quảng cáo được đăng kí trong adserver. Mỗi advertiser có thể sở hữu một hay nhiều campaign khác nhau. Để thêm một advertiser mới, log in vào revive adserver… Read More

Swift Optional Type

Kiểu Optional là gì ? Kiểu Optional : cho phép gán nil Không phải kiểu Optional : không cho phép gán nil Phương pháp khai báo kiểu Optional var a: Int? // Kiểu Optional var b: Int // Không phải kiểu Optional var c: String? // Kiểu Optional var d: String // Không phải kiểu Optional… Read More

ajax-loader