Framgia's Blog

framgia, Inc.

  • Tìm hiểu Uploader plugin cho CakePHP (p2)
  • Tìm hiểu Uploader plugin cho CakePHP (p2)
Latest Blogs
Popular Posts
Recommended

Latest Blogs

ajax-loader

How to use AjaxControlToolKit for web

I, Cài đặt ajaxcontroltoolkit Tải AJAX Control Toolkit AJAX Control Toolkit là một dự án mã nguồn mở được phát triển bởi các thành viên của cộng đồng ASP.NET và nhóm ASP.NET. AJAX Control Toolkit được lưu trữ tại CodePlex.com đó là trang web của Microsoft để lưu trữ các dự án mã nguồn mở.… Read More

CÁCH XÂY DỰNG WINDOWS 8 APPLICATION BẰNG JAVASCRIPT (chap 4)

1

Chúng ta sẽ tạo một app tên “PhotoAppSample” sử dụng template “Navigation App” Bước 1: Tạo Navigation App trên Visual Studio Chúng ta tạo app tên “PhotoAppSample” Bước 2: Thêm nội dung và controls – Mở file home.html, chuyển css sang light <!– WinJS references –> <link href=”//Microsoft.WinJS.2.0/css/ui-light.css” rel=”stylesheet” /> – Chuyển page title sang “Photo app… Read More

Animation in Android

Animation Resources Một animation resource có thể định nghĩa theo 2 kiểu animation sau: – Property Animation: Tạo một animation bằng cách thay đổi một giá trị thuộc tính của đối tượng trong một khoảng thời gian xác định với một animatior. (Kiểu như là trong một thời gian xác định nào đó thì đối… Read More

API mới trên Android 5.0 Lollipop

Android 5.0 Lollipop hay cách gọi gắn ngọn là Android L. Được Release cuối năm 2014 và các hãng ĐT đã bắt đầu cập nhật OS này trên những chiếc ĐT của mình. Những điểm mới cơ bản về hệ điều hành này . Trực quan nhất vấn là thiết kế Material (Content responds to… Read More

Android Working With Volley Library

Volley là một Networking Library để quản lý các request Network  và lưu trữ những response không cần các Developer viết nhiều code như trước . Các tools bên trong Volley cho phép cùng một lúc thưc hiện nhiều request trên các thread khác nhau với các mức độ ưu tiên (priority ) khác nhau. Tất cả… Read More

ajax-loader