Framgia's Blog

framgia, Inc.

  • Giới thiệu cuốn Maintainable Javascript 2
  • Giới thiệu cuốn Maintainable Javascript 2
Latest Blogs
Popular Posts
Recommended

Latest Blogs

ajax-loader

Dành cho người mới lập trình : những nguyên tắc đảm bảo tính dễ đọc của method

11

Nguồn : http://qiita.com/hirokidaichi/items/c9a76191216f3cc6c4b2 Người dịch : Phan Hoàng Minh Tôi muốn nói điều gì? Đây là những gì tôi biên tập lại từ các đè tài nghiên cứu dành cho người mới. Những gì viết ở đây không phải là tuyệt đối. Một điều rất quan trọng các bạn cần nhớ là tùy project, tùy… Read More

Dependency Injection in Objective C – Typhoon Framework

ss2

Giới thiệu Typhoon Framework là 1 thư viện dependency injection (DI) cho Cocoa và CocoaTouch. Với ưu điểm là nhẹ và dễ sử dụng. Git: https://github.com/typhoon-framework/Typhoon 1. Dependency Injection là gì? Là 1 design pattern thực thi inversion of control (IoC). Một “injection” là việc đưa một đối tượng phụ thuộc (service) vào client. Đưa… Read More

Tìm hiểu về gem AXLSX

e

Giới thiệu: Axlsx tạo ra các bảng tính Office Open XML ngôn ngữ lập trình ruby. Với Axlsx bạn có thể tạo bảng tính excel với các biểu đồ, hình ảnh (với các liên kết), độ rộng cột tự động và cố định tùy ý, các chức năng, các bảng, định dạng có điều kiện… Read More

Tìm hiểu về revive adserver

Capture

I. Revive Adserver là gì ? Revive Adserver là một server quảng cáo mã nguồn mở, với tính năng nổi bật nhất là quản lí tích hợp banner quảng cáo , đồng thời theo dõi thống kê số liệu statistics. Trước đây đc biết đến chủ yếu với cái tên OpenX Ad Server, từ tháng… Read More

ajax-loader