Framgia's Blog

framgia, Inc.

  • CakePHP Examples , add, edit, delete
  • CakePHP Examples , add, edit, delete
Latest Blogs
Popular Posts
Recommended

Latest Blogs

ajax-loader

CakePHP Examples , add, edit, delete

images

Ở phần 1, chúng ta đã tìm hiểu sơ qua về cakephp. Để thực hành, hôm nay chúng ta bắt tay vào làm 1 blog đơn giản, để có thể hiểu rõ cơ chế làm việc của cakephp Dưới đây là giao diện demo chúng ta sẽ thực hiện, các chức năng chính như add,… Read More

CSS Sprites

gnavi

CSS Sprites được phát triển từ tháng 3 năm 2004, người ta phân vùng ảnh thành nhiều vùng, sau đó sử dụng thuộc tính background-position trong CSS để tinh chỉnh lại vị trí cần hiển thị trong một ảnh lớn. Ảnh nền chứa tất cả các vùng. Kĩ thuật này có một vài lợi ích… Read More

Tìm hiểu FRAMWORK CAKEPHP 1.3.x

images

Cakephp là 1 framwork thuần PHP. Nó xây dựng sẳn cấu trúc cũng như các thư viện cho người lập trình dễ dàng coding, nâng cấp project theo mô hình M-V-C đồng thời tiết kiệm thời gian và tránh việc trùng lặp code quá nhiều. Đặt biệt đây là framwork mở miễn phí được cộng… Read More

Aggreation of Mongodb in Ruby on Rails

Aggregations operations process data records and return computed results. Aggregation operations group values from multiple documents together, and can perform a variety of operations on the grouped data to return a single result. MongoDB provides three ways to perform aggregation: the aggregation pipeline, the map-reduce function, and single purpose aggregation methods and commands. In this… Read More

Tìm hiểu gem Mechanize

Chương này sẽ bao quát cơ bản về Mechanize version 2.x . Một ví dụ đầy đủ về việc làm thế nào để sử dụng Merchanize. Gem “mechanize” cho chúng ta một giao diên cao cấp cho tất cả các khái niệm mà chúng tôi đã đề cập trong chương web-scraping Tôi đã không giới… Read More

Unity Networking

Screen Shot 2014-07-28 at 11.32.53 am

In this post, we will try to do some basics steps to find out how to make a multiplayer game! References: http://www.m2h.nl/ 1. Connect: Here the code to Start a server and/or connect to server from client: public string connectToIP = “127.0.0.1″; public int connectPort = 25001; //Obviously the GUI is for both client&servers (mixed!) void… Read More

Swift language part1

- Swift được công bố tại  San Francisco ngày 2/6 – Theo đánh giá Swift là sự pha trộn giữa python và objective C. Do vậy bạn có thể viết bằng các lệnh của C – Swift có cấu trúc các function tương tự như C# – Project có thể chạy song song cả swift… Read More

ajax-loader