Framgia's Blog

framgia, Inc.

  • Deploy Rails app to VPS using Capistrano
  • Deploy Rails app to VPS using Capistrano
Latest Blogs
Popular Posts
Recommended

Latest Blogs

ajax-loader

Deploy Rails app to VPS using Capistrano

Deploy Rails app to VPS using Capistrano gem Summary 1. Tạo một VPS với DigitalOcean (Ubuntu 14.04) 2. Cài đặt VPS cho Rails app để deploy (RVM, Git, Nginx, Passenger/Unicorn) 3. Deploy với Capistrano gem Tạo một VPS với DigitalOcean Hãy bắt đầu tạo VPS với Digital Ocean – dịch vụ với mức giá và… Read More

Tìm hiểu về chatwork API

cwapi

1. Các bước chuẩn bị Hiện tại, chatwork API vẫn còn đang trong giai đoạn beta, vì thế, trước khi muốn sử dung chatwork API, đầu tiên, ta cần phải login vào chatwork.com, sau đó, đăng kí sử dụng API theo đường link sau https://www.chatwork.com/service/packages/chatwork/subpackages/api/apply_beta.php Một email xác nhận sẽ được gửi về địa chỉ… Read More

Cài đặt server ldap và sử dụng gem devise_ldap_authenticatable để authenticate thông qua LDAP trong ứng dụng Rails

Cài đặt và thiết lập LDAP cho hệ điều hành Ubuntu. Giới thiệu về LDAP LDAP, hay Lightweight Directory Access Protocol, là một giao thức để quản lý các thông tin liên quan từ một địa chỉ truing tâm thông qua việc sử dụng các file và các thư mục phân cấp. Phương thức hoạt… Read More

Tìm hiểu về design pattern trong ruby

Design Pattern là gì Design Pattern là một kỹ thuật trong lập trình hướng đối tượng, được sử dụng thường xuyên trong các ngôn ngữ OOP (hướng đối tượng). Nó sẽ cung cấp cho bạn các mẫu thiết kế, giải pháp để giải quyết các vấn đề chung, thường gặp trong lập trình. Trong quá… Read More

Built Riak back-end database

Screenshot from 2014-11-28 20:44:15

Như đã giới thiệu ở bài blog trước (http://tech.blog.framgia.com/vn/?p=8052), Riak database là một dạng lưu trữ dữ liệu mới dựa trên nền tảng NoSQLvới mục tiêu nâng cao hiệu năng cũng như khả năng đảm bảo an toàn dữ liệu của hệ thống. Về cơ bản, Riak được chia làm hai phần chính là Riak… Read More

HTML5 Overview

  1. Giới thiệu HTM5 a. HTML5 là gì? HTML (HyperText Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu văn bản được thiết kế ra để tạo các trang web với các đoạn thông tin được trình bày trên World Wide Web (www). HTML là một phần không thể thiếu của mạng Internet. HTML5 là… Read More

ajax-loader